Web host: www.wise.gr
Web host: www.wise.gr
Προφίλ


Το πρακτορείο μας δραστηριοποιείται στο σύνολο των ασφαλιστικών κλάδων και συνεργάζεται με τις πλέον αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.

Παρέχουμε με ταχύτητα και συνέπεια εκτιμήσεις κινδύνων, όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα, διαχείριση συμβολαίων και ζημιών.

Η εμπειρία μας των 25 ετών και η συνεχής επένδυση στην γνώση και την τεχνολογία, εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη και αποδοτική εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη μας.

Στόχος μας είναι η ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη στην επαγγελματική και ιδιωτική του ζωή.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μέσα από την πληθώρα των ασφαλιστικών εταιρειών και των προϊόντων τους, προσφέρουμε τις πληρέστερες και οικονομικά συμφέρουσες ασφαλιστικές καλύψεις.

Επιχειρήσεις Κατασκευών, Νέων Τεχνολογιών, Τροφίμων και όχι μόνο, έχουν εμπιστευτεί σε μας την ασφαλιστική τους κάλυψη.

Έτσι η τεχνογνωσία μας είναι καθοριστική στον εντοπισμό των ασφαλιστικών κινδύνων, στην ανάλυση και στον προσδιορισμό των προς ασφάλιση κεφαλαίων.

Ο πελάτης για το πρακτορείο μας αποτελεί ξεχωριστή προσωπικότητα και όχι έναν ανώνυμο λογαριασμό έχοντας ως γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του.

        Consultants
& Insurance services
Home                              Προφιλ                                Υπηρεσιες                          Επικοινωνια  
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ
© 2008-2009 M-INSURANCE, All rights reserved. Theme designed and coded by George Boussoulas