Υπηρεσιες: Κλάδοι Ασφαλειών
Ασφάλιση Αυτοκινήτου

· Αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων


Ασφάλιση Σπιτιού

· Πυρός, σεισμού, πλημμύρας, πολιτικών ταραχών, τρομοκρατικών ενεργειών και συμπληρωματικών κινδύνων
· Συνδυασμένων κινδύνων κατοικιών, καταστημάτων και γραφείων
· Διακοπής εργασιών ή απώλειας κερδών ( Business Interruption ή Loss of Profits)
· Κατά παντός κινδύνου ( All Risks)


Ασφάλιση Σκαφων

· Πλοίων, θαλαμηγών και σκαφών αναψυχής
· Αεροσκαφών και ελικοπτέρων
· Πληρωμάτων


Ασφάλιση Ζωης

· Προσωπικές ασφάλειες ζωής, προσωπικών ατυχημάτων-ασθενείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
· Προγράμματα ομαδικής ασφάλισης προσωπικού επιχειρήσεων και συνταξιοδότησης
· Ταξιδιωτικές ασφάλειες προσωπικών ατυχημάτων και νοσοκομειακής περίθαλψης

Αστική Ευθύνη

· Γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων
· Επαγγελματικής αστικής ευθύνης ιατρών, φαρμακοποιών, πολιτικών μηχανικών, μελετητών, αρχιτεκτόνων, ελεγκτών / λογιστών, ασφαλιστικών πρακτόρων, δικηγόρων κ.λ.π
· Ευθύνης εργοδότη
· Αστικής ευθύνης καταστηματάρχη, επιχειρηματία.
· Αστικής ευθύνης προϊόντων.

Τεχνική Ασφάλιση

· Κατά παντός κινδύνου εργολάβων C.A.R. (Contractor's All Risks)
· Κατά παντός κινδύνου ανέγερσης και συναρμολόγησης E.A.R. (Erection All Risks)
· Κατά παντός κινδύνου μηχανικού εξοπλισμού κατασκευής τεχνικών έργων (Contractor's Plant & Machinery )
· Μηχανικών βλαβών ( Machinery )
· Ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
E.E. (Electronic Equipment)
· Αποπερατωμένων έργων πολιτικού μηχανικού C.E.R. (Civil Engineering Completed Risks)
 
Ασφάλιση μεταφορών

· Μεταφορών εσωτερικού και εξωτερικού
· Αστικής ευθύνης μεταφορέα (CMR)

Web host: www.wise.gr
Κλάδοι Ασφαλειών
        Consultants
& Insurance services
Home                              Προφιλ                                Υπηρεσιες                          Επικοινωνια  
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ
© 2008-2009 M-INSURANCE, All rights reserved. Theme designed and coded by George Boussoulas